Så ligger datoen for årets generalforsamling i vandværket fast.

Den afholdes den 21. november kl. 19.30 på Nr. Lyngby Mølle.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

  4. Budget for det kommende år forlægges til godkendelse

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er Flemming Sørensen og Keld Dahl

  7. Valg af suppleanter til bestyrelse

  8. Eventuelt

Vandværket byder som sædvanligt på en let anretning umiddelbart efter selve generalforsamlingen.