Nr. Lyngby den 23. november 2017

Nr. Lyngby vandværk A.m.b.a.

Formandens beretning 2016/17

 

I november og december lagde Hjørring vandselskab nye kloaker i området øst for vandværket. I den forbindelse fik vi skiftet vandledningen på Skovbrynet. Denne var fra sidst i 60’erne, så det var ikke for tidligt. På Rævevej blev der udskiftet de rør, der kom i vejen for klakarbejdet. Det samme gjorde sig gældende på Grævlingevej, Rådyrvej, Oddervej og Ildervej.

I december 2016 lavede vi aftale med Kemic om udskiftning af sandfiltre, samt renovation af boringer. 

Før jul blev 1. rate til Kemic for renovering af sandfiltre betalt. Dette passede cirka med indestående i Dronninglund sparekasse.

Den 30. januar begyndte vi at tage de gamle sandfiltre ud og vi fik leveret vand udefra. Alle forbrugere vest for vandværket fik vand fra Løkken og forbrugere øst for fik fra Rubjerg.

De 3 gamle tanke samt den gamle hydrofor blev solgt til Stena skrot for ca. kr. 1000,- per stk.

Mandag den 6. februar begyndte Kemic med at installere det nye anlæg, samt renovere boringerne.

Vi har i dag 2 sandfiltre, med hver 9 ton sand, i stedet for de 3 gamle. De nye er større og fungerer som dobbelt filter. Ligeledes er der installeret nyt metan anlæg. Det nye metan anlæg er i en lukket tank, hvor metanen blæses af. Derfor er den gamle metan tank nu tom og bruges ikke mere.

I uge 6 blev de gamle brøndpumper udskiftet med nye og mindre pumper. Det skulle være bedre, da råvandet dermed får lidt bedre tid til at løbe til. Den midterste brønd blev hævet på samme måde som de 2 andre. Alle 3 boringer blev renset med saltsyre for at fjerne gamle aflejringer.

I forbindelse med renovationen skulle Erik lave rørføringer fra boringer til de nye filtre. Tom stod for det elektriske og har fået det hele kørt sammen i ét system.

Den 8/2 havde Rubjerg vandværk et nedbrud på en times tid. Her kunne vi så åbne, så de fik vand via os fra Løkken.

Den 12/2 var der en frostsprængt måler i en brønd. Dette sker typisk et par gange om året og for det meste fordi brønden er defekt eller ikke afdækket korrekt. I dette tilfælde var der gravet op ved siden af brønden, hvilket også er nok til at frosten kan komme ind.

Da de nye filtre var på plads blev anlægget sat i gang, hvor vi pumpede vand gennem filtrene og jævnligt sendte prøve til Kemic. Det tager normalt 5-6 uger at få gang i nye filtre. Der blev ligeledes sidst i indkøringen sendt ekstra prøver til Analytech for at sikre at vandet var i orden.

Den 13/3 blev 2. og sidste rate betalt til Kemic.

28/3 åbnede vi igen for eget vand fra vandværket. I perioden fra den 1. februar til den 28. marts blev der brugt 8500 kWh på vandværket. Denne strøm er primært brugt til at pumpe vand op og få gang i de nye filtre. Under renoveringen fik vi leveret 4800 m3 fra Løkken vandværk og 2500 m3 fra Rubjerg vandværk.

Den 6. april blev rørene skyllet igennem som normalt sker inden påske.

Den første måneds tid brugte anlægget lidt mere strøm end normalt, men det faldt hurtigt til samme leje som før renoveringen. Altså mellem 0,5 og 0,6 KWh per m3.

Den samlede investering på vandværket med nye filtre beløb sig til ca. kr. 1.1 mio.

I foråret fik vi et par nye forbrugere og så er der et par huse på kanten, som er lukket af.

24. oktober var der årligt besøg på vandværket fra Hjørring kommune. Der var ikke noget at bemærke.

27. oktober blev der lavet nye rør til 3 huse på Kystvejen. Dette var også gamle rør fra 60’erne, som allerede var utætte og derfor nødvendige af skifte.

Der er stadig en del kilometer gamle rørledninger, der skal skiftes. Men da vores spild ikke er noget af betydning venter vi lige og ser om ikke Hjørring vandselskab kommer og skal lave kloaker. Vi ved ikke præcist, hvor og hvornår det sker, men vi vil fra gang til gang vurdere om vi skal med og i hvilket omfang.

Bestyrelsen