Nr. Lyngby den 17. juni 2021

Nr. Lyngby vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning 2019/2020

Det har været et meget specielt år, specielt fordi vi mistede vores formand Ole den 30. august 2020.
Han har været formand for Lyngby Vandværk i mange år ca. 20 år.
Men også fordi Covid-19 har sat en del begrænsninger på blandt andet møder.

Som næstformand trådte jeg til som formand.

Der har været nogle opstartsproblemer i forbindelse med Oles død. Blandt andet fordi både telefon og mail var registreret til Ole privat. Dette resulterede i at telefonen blev lukket og man derfor ikke kunne ringe på det nummer, der plejede at være vandværket.
Ligeledes mails, da de gik ind på Oles private e-mailadresse. Det resulterede i, at der blev lukket for strømmen den 11. september 2020 i ca. 1 time. Så vi fik vand fra Løkken i nogle timer. Norlys var nemlig ved at reparere en el-boks på Egernvej – de troede, at de havde god tid….for de havde jo sendt besked via e-mail.

I september måned stod computeren, som håndterer opsamlingen af data fra vandværket, pludselig af, hvor en ny måtte indkøbes. Dette gjorde at vi ikke har specifikke målinger af mængden af vand i en periode på ca. 1 uge. De samlede tal er heldigvis også gemt andre steder.

I oktober måned fik Rubjerg Vandværk vand fra os på grund af forbindelsesproblemer til deres boringer.

Vi har fået 2 nye forbrugere. Den ene er sølauget, som har fået en markhane sat op ved shelterne. Den anden et nyt hus på Hermelinvej 20.

I 2019/2020 pumpede vi i alt 85.269 m3
Heraf solgte vi 82738 m3
Dette giver et vandspild på 2,97%, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Og også et udtryk for at vi har ikke haft vandsprængninger i 2020.

Hjørring kommune er i gang med at lave en vandplan, som skal afklare hvordan der sikres rent vand nu og i fremtiden. Dette involverer alle vandværker i kommunen. Hvor vi allerede er i dialog med kommunen.

I den nærmeste fremtid kommer der et bud på, hvad vi konkret kan/skal gøre for at sikre vores område. Dette bliver der arbejdet videre med i 2021, hvor vi allerede ved at der skal investeres penge i dette.
Det kan være ekstra ringforbindelser, eller ekstra vandprøver, både på vores eget vandværk, men også i mindre privat boringer for at finde ud af, hvordan vandkvaliteten er rundt om os.

Bestyrelsen