Nr. Lyngby den 17. juni 2021

Nr. Lyngby vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning 2020/2021

Da generalforsamlingen sidste år grundet Corona, blev flyttet til juni i år, er der ikke sket så meget nyt siden sidste generalforsamling.

Vi har fået en enkelt ny forbruger på Rævevej og så har der været en enkelt vandsprængning. Dette var i forbindelse med nyt elkabel på Kronholmsvej/Hundelevvej, hvor der blev boret gennem vores vandledning.

Ud over dette er der gået en del tid med møder med kommunen. Kommunen er blevet pålagt at lave en vandplan, som kigger ca. 50 år frem og i den forbindelse bliver alle vandværker i kommunen involveret i dette. Den primære opgave drejer sig om at sikre BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) for i bedst mulig udstrækning at undgå forurening i vores vand.

Teknik og miljø har delt vandværkerne op i grupper, hvor disse værker så i fællesskab skal finde ud af, hvad der skal ske fremover. Vores vandværk er i gruppe med Løkken, Vrensted, Børglum, Vittrup og Rubjerg. Her har Løkken, Vrensted og Børglum valgt at gå sammen og se på en løsning for deres område. Og vi har en lille gruppe sammen med Vittrup og Rubjerg. I vores gruppe har der været afholdt møde omkring fremtiden og med udgangspunkt i at Vittrup ligger inde i byen og dermed ikke kan sikre deres BNBO, så kigger vi ind i at skulle forberede at kunne forsyne dem i fremtiden.

Efterfølgende har Hundelev vandværk kontaktet os om muligheden for en ringforbindelse med dem. De har samme udfordring som Vittrup, nemlig at boringerne ligger inde i byen. Derfor er de også nødsaget til at finde en sikker forsyning, hvis uheldet er ude og der kommer en forurening i deres vand.
Der skal derfor afholdes et møde i januar, hvor der bestemmes en løsning for en ringforbindelse mellem Hundelev, Rubjerg og Nr. Lyngby vandværk.

Ud over disse ringforbindelser, har vi også fået en opgave med at sikre vores BNBO, hvorfor vi i nærmeste fremtid skal have et møde med lodsejerne med tilstødende jord omkring sikring af vandet. Der overvejes forskellige løsninger, hvor opkøb af jord kan være en af dem.
Der er også sat gang i en konkret afklaring af, hvor stort BNBO omkring vandværket præcist er. På den måde bliver det nemmere for alle at forholde sig til, hvilken jord der er vigtig at beskytte.

Bestyrelsen er ganske enig om at dette er den vigtigste opgave de næste år, så vi bedst muligt sikrer at vandet i vores område er så rent som overhovedet muligt.

Erik Rasmussen har igen i år været ude og aflæse målere. I den forbindelse har han fundet en enkelt vandmåler, som var flyttet ind i huset. Dette er selvfølgelig ikke lovligt, da måleren er vandværkets ejendom og skal sidde i brønden. Den er flyttet ud igen.
Der ud over var der i år hele 18 målere, som desværre ikke kunne aflæses på grund af at de enten var groet helt væk i græs, hæk eller på anden måde utilgængelige.
Som man kan se på vores takstblad, så har vi et gebyr, hvis vi ikke kan komme til målere og få denne aflæst. Dette er betalt af 17 ud af 18 forbrugere.
Den nemmeste måde at undgå dette gebyr er selvfølgelig lige at tjekke brønden og sikre at den er fri og tilgængelig. Det bør den være hele året, men vigtigst i efteråret når vi skal ud og aflæse.

 

Bestyrelsen