Analytech er det firma, som tager prøver for vandværket.

Vi har valgt at lægge alle rapporter offentligt tilgængeligt via Analytechs hjemmeside.

Du kan se rapporterne her: Analytech

 

På Danske Vandværkers hjemmeside kan du se, hvordan du læser en analyse.