Henvendelse til vandværket
Al henvendelse bedes ske til forbrugeradministrationen.
Registrering af navn
Er vores registrering af deres navn(e) og adresse ikke foretaget korrekt - bedes de snarest rette henvendelse til administrationen, så korrekt registrering kan foretages.
Vedr. analyserapporter
Ønsker du yderligere information om værdigrænser mm. på analyserapporterne henvises til søgning på nettet eller til kommunen.
Vandmåler udskiftningsskema
Du finder oversigten over udskiftning af vandmålere på denne side: Målerudskiftning
Forbrug
Forbruget opgjort i den angivne periode, ved flere målere angives det samlede forbrug.
Fast afgift
Fast beløb der betales pr. forbrugssted i henhold til gældende takstblad.
Grøn afgift
Forbrugsafgift til staten i henhold til statens takster.
Rykkergebyr
Fremkommer, når indbetaling foretages efter sidste rettidige indbetalingsdag, beløb i henhold til gældende takstblad. Der rykkes kun en gang inden lukning.
Lukning
Der vil blive lukket for vandforsyningen, når den i rykkerskrivelsen angivne tidsfrist er overskredet. Lukke- og genåbningsgebyr i henhold til gældende takstblad.
Flytning
Ved fraflytning betales et flyttegebyr, beløbet i henhold til gældende takstblad. Tilbage og efterbetalingsbeløb under 20,00 kr. afregnes ikke. Flytning skal meddeles forbrugeradministrationen med 8 dages varsel - ved skriftlig henvendelse bedes evt. målerstand, skæringsdato samt til- og fraflytters adresser opgivet.
Hårdhedsgrad
I den seneste kvalitetsrapport fra Analytech fremgår det, hvilken PH-værdi vandet fra vandværket er målet til. Du finder analyserne på siden Kvalitetsrapport og hårhedsgrad.
Aconto rater
Aconto opkræves efter forventet årsforbrug, beregnet på grundlag af sidste års forbrug. Det forventede årsforbrug deles i 2 lige rater, 1. rate opkræves sammen med årsopgørelsen pr. 30. september og modregnes i denne. 2. rate opkræves pr. 30. marts. For forbrugere med årsforbrug under 40 m3, opkræves hele acontobeløbet sammen med årsopgørelsen pr. 30. september.
Forbrugeradministrationen
Nr. Lyngby Vandværk A.m.b.a, att. Hella Jensen, Mølgårdsvej 11, 9480 Løkken, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., +45 28 12 60 89
VVS

Ved problemer med vandforsyningen, fra deres målerbrønd til nettet, kontaktes smedemester Erik Rasmussen, Løkkensvej 855, tlf. +45 21 22 01 26 eller +45 98 99 61 26.

Erik Rasmussen kan ligeledes kontaktes ved svigt i vandforsyningen uden for normal arbejdstid.

Kontaktperson

Du er altid velkommen til at kontakte formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Du finder kontaktoplysninger under bestyrelsen.