Nr Lyngby Vandværk er grundlagt i 1963 og er stadig et tidssvarende vandværk, hvor vand af en god kvalitet er vigtig.

Vandværket forsyner omkring 1000 forbrugere gennem et ca. 51 km ledningsnet.

Hvert år pumpes der cirka 85.000 m3 vand, vores tilladelse til oppumpning lyder på 100.000 m3 vand.

Forsyningsområde dækker et areal på 841 ha.

 

Selve vandværket er beliggende på Lyngbyvej 350, hvor vi forsøger at holde så stor en giftfri zone som muligt.