Takstblabet er gældende fra 1/10-2022 til 30/9-2023    
     

Driftsbidrag:

Eks. moms Inkl. moms
Fast årlig afgift, pr. ejendom / bolig kr. 500,00 kr. 625,00
Fast årlig afgift, pr. ubebygget grund (hvilende installation) kr. 250,00 kr. 312,50
Vandafgift - pr. kubikmeter vand kr. 3,00 kr. 3,75
Statsafgift af ledningsført vand (Vandskat) kr. 6,37 kr. 7,96
Ved vandspild over 200 % og/eller 200 m3 vand fremsendes ekstraordinær aconto regning    
     

Anlægsbidrag

   
     
Hovedanlægsbidrag:
   
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, forretning m.v.    
maks. 300m3 /år kr. 6.000,00 kr. 7.500,00
Tillæg 300 - 1.000 m3/år kr. 6.000,00 kr. 7.500,00
Tillæg over 1.000 m3/år kr. 11.000,00 kr. 13.750,00
     
Forsyningsledningsbidrag:
   
     
Pr. ejendom (matr.nr.) kr. 3.500,00 kr. 4.375,00
Stikledningsbidrag pr stk inkl målerbrønd kr. 6.500,00 kr. 8.125,00
Markhane + alle etableringsomkostninger betales af forbruger kr. 2.000,00 kr. 2.500,00
     
Anlægsbidrag betales inden tilslutning af vand.    
     
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle.    
     
Ny vandmåler eksklusiv opsætning kr. 180,00 kr. 225,00
     
Gamle boringer lukkes for ejers regning    
     

Gebyrer

   
Rykkergebyr (Momsfrit) kr. 100,00  
Ekstra aflæsning (Momsfrit) kr. 200,00  
Ejerskifte - (aflæsning med opgørelse) kr. 200,00 kr. 250,00
Måler ikke tilgængelig for aflæsning kr. 1.000,00 kr. 1.250,00
Brydning af plomber kr. 500,00 kr. 625,00
Påbegyndt lukning (smed mødt) Momsfrit kr. 500,00  
Genåbning efter lukning pga. restancer kr. 1.000,00 kr. 1.250,00

 

Takster godkendes af Hjørring Kommune